Download

Naruto Shikamaru Nara Cursor

Anime cursor with a lazy but talented fighter Shikamaru Nara, the shinobi of the Konohagakure's Nara clan, and his kunai from the Naruto series.

Naruto Shikamaru Nara Cursor
Naruto Shikamaru Nara Pointer

Más de la colección Naruto

Foro Comunitario
Custom Cursor-Man: Hero's Rise - Clicker Juego